Astrohealing

Astrologija z natalno karto kot osnovo je predvsem orodje za razumevanje človeka in za širjenje zavesti, ki doleti astrologa, ko se res poglobi v preučevanje v simbolih zaklenjene vsebine, tako kot pri vsaki drugi vedi, ki ni zgolj »metrija« in prinaša poleg znanja kot informacije tudi uvide.

Prvi uvid mladega preučevalca astrologije je vsekakor različnost zornih kotov, iz katerih lahko popolnoma veljavno gledamo na isti pojav v praksi – toliko jih je kot točk na krožnici. Planeti kot simboli na krožnici natalne karte razkrivajo zorne kote, ki se kažejo v značaju posameznika.

Ko astrolog napreduje in razmišlja o uporabnosti tega orodja, najprej naleti na največje povpraševanje na področju predvidevanja prihodnosti. Ta predvidevanja so lahko presenetljivo dobra, saj ima astrolog vpogled v osnovne vzorce razmišljanja in delovanja posameznika, ki ga pač, če mu življenje teče po »liniji najmanjšega odpora« (se ne poglablja vase in ne pozna vzorcev, po katerih deluje, kaj šele da bi jih spreminjal), pripelje do dokaj verjetnega znanega cilja.

 • astrohealing terapija s cvetnimi esencami
 • mesečna terapevtska konzultacija

50€

To je za astrologa pogosto frustrirajoče spoznanje, ki marsikaterega odvrne od tistega dela astrološke prakse, ki obsega delo s klienti, saj se zave, da sodeluje pri krepitvi fatalističnega pogleda na življenje namesto da bi klienta spodbujal k razvoju, delu na drugačnem izidu itd. Najlažje je namreč klientu povedati, kakšna usoda ga čaka, če bo deloval tako, kot je »programiran« (s tem, kar je prinesel na svet in dodatno z vplivi okolja, ki jih s tem, kar je prinesel na svet, filtrira oz. dojema usmerjeno).

Psihološka astrologija, evolutivna astrologija, karmična astrologija in še katera od vej astrologije delajo na ozaveščanju vzorcev pri posameznikih, ki so se pripravljeni temu posvetiti. To je dolgotrajen proces ozaveščanja, ki pripelje do uvidov, ki so predpogoj za kakršnokoli spremembo.

Podoben je psihoterapiji, le da astrolog razpolaga z natalno karto kot karto vzorcev, ki jih posameznik prinese na svet. Uvid je levji delež spremembe, ki se ne zgodi na zavestni ravni in jo je treba ponotranjiti.

 • uvodna konzultacija,
 • analiza vzorcev in
 • izdelava načrta za astrohealing

80€

Astrohealing

Astrologija z natalno karto kot osnovo je predvsem orodje za razumevanje človeka in za širjenje zavesti, ki doleti astrologa, ko s res poglobi v preučevanje v simbolih zaklenjene vsebine, tako kot pri vsaki drugi vedi, ki ni zgolj »metrija« in prinaša poleg znanja kot informacije tudi uvide.

Prvi uvid mladega preučevalca astrologije je vsekakor različnost zornih kotov, iz katerih lahko popolnoma veljavno gledamo na isti pojav v praksi – toliko jih je kot točk na krožnici. Planeti kot simboli na krožnici natalne karte razkrivajo zorne kote, ki se kažejo v značaju posameznika.

Ko astrolog napreduje in razmišlja o uporabnosti tega orodja, najprej naleti na največje povpraševanje na področju predvidevanja prihodnosti. Ta predvidevanja so lahko presenetljivo dobra, saj ima astrolog vpogled v osnovne vzorce razmišljanja in delovanja posameznika, ki ga pač, če mu življenje teče po »liniji najmanjšega odpora« (se ne poglablja vase in ne pozna vzorcev, po katerih deluje, kaj šele da bi jih spreminjal), pripelje do dokaj verjetnega znanega cilja.

To je za astrologa pogosto frustrirajoče spoznanje, ki marsikaterega odvrne od tistega dela astrološke prakse, ki obsega delo s klienti, saj se zave, da sodeluje pri krepitvi fatalističnega pogleda na življenje namesto da bi klienta spodbujal k razvoju, delu na drugačnem izidu itd. Najlažje je namreč klientu povedati, kakšna usoda ga čaka, če bo deloval tako, kot je »programiran« (s tem, kar je prinesel na svet in dodatno z vplivi okolja, ki jih s tem, kar je prinesel na svet, filtrira oz. dojema usmerjeno).

Psihološka astrologija, evolutivna astrologija, karmična astrologija in še katera od vej astrologije delajo na ozaveščanju vzorcev pri posameznikih, ki so se pripravljeni temu posvetiti. To je dolgotrajen proces ozaveščanja, ki pripelje do uvidov, ki so predpogoj za kakršnokoli spremembo.

Podoben je psihoterapiji, le da astrolog razpolaga z natalno karto kot karto vzorcev, ki jih posameznik prinese na svet. Uvid je levji delež spremembe, ki se ne zgodi na zavestni ravni in jo je treba ponotranjiti.

 • astrohealing terapija s cvetnimi esencami
 • mesečna terapevtska konzultacija

50€

 • uvodna konzultacija,
 • analiza vzorcev in
 • izdelava načrta za astrohealing

80€

Najtežje od vsega je vplivati na to, da bi se to na koncu zares zgodilo. Tudi ko se zgodi, je potrebno osvojiti nov način delovanja, s katerim presežemo globoko ukoreninjeno reagiranje na svet, tako da se naučimo odgovarjati namesto reagirati, kar zahteva pozorno spremljanje klienta, ki bi podobno kot pri vzgoji otroka, moralo biti v pomoč pri kultiviranju spremembe. Vemo, da je pri odraslih ljudeh to zelo težko, saj bi morali biti s klientom nekako toliko časa kot trener z vrhunskim športnikom, pa še motivacija na njegovi strani bi morala biti na podobni ravni.

Cvetne esence, s katerimi si astrolog pomaga pri astrohealingu, delujejo na klienta na vibratorni ravni, ki je nezavedna, v astrološkem jeziku bi lahko rekli, da delujejo na element vode oz. na emocionalno raven posameznika.

Na emocije težko vplivamo z racionalnimi razlagami in racionaliziranjem nekega vedenja, ravnanja in vzorcev, ki za njim stojijo.

Gre za naravne vibracije cveta oz. cvetov, s katerimi se posameznik uskladi na emocionalni ravni. Astrolog mora poznati kodo »problema«, ki je predstavljena s položaji planetov-simbolov v natalni karti in njihovimi medsebojnimi odnosi – aspekti in se kaže tudi v ravnanju klienta, ki ga spravlja v težave, zato bi se ga rad znebil, a mu tega ne uspe narediti.

Posamezne neželene, lahko bi rekli škodljive kode, ki se prenašajo po genetski verigi in jih je okolje v življenju še pomagalo okrepiti po načelu začaranega kroga, pomaga ozavestiti vibracija cveta, ki hkrati vnaša novo kodo, na katero se klient nasloni in jo osvoji v procesu astrohealinga. Tako pride do notranje spremembe, ki se odraža tudi navzven, v okolju, pri ljudeh, s katerimi živi, tako da klient pogosto verjame, da so se spremenili drugi.

Kaj je astrohealing

Planeti skupaj s svetiloma in drugimi elementi astrološke karte predstavljajo ključne simbole, s katerimi naša zavest vzpostavlja odnos sinhronicitete.

Tudi planeti oz. elementi astrološke karte vzpostavljajo različne odnose med seboj, ki se izražajo v obliki aspektov oz. kotov med njimi. Nekateri so tako med seboj v bolj harmoničnem drugi pa v manj harmoničnem odnosu.

Astrohealing je vse prej oz. vse širši pojem kot zdravljenje. Gre za ozaveščanje odnosov med elementi natalne karte kot osnovna stopnja in potem še spreminjanje osnovnih vibracij planetov oz. vzorcev prek katerih dojemamo vse okoli sebe.

Vibracija planeta (vzorca) se uskladi z naravno vibracijo cveta prek cvetih esenc (Bachove, avstralske, kalifornijske, južnoafriške in druge), ki glede na element, v katerem je v natalni karti, pripadajo posameznemu planetu.

To se ne dogaja na racionalni ravni, pač pa na emocionalni, zato je včasih videti, kot da klient pri tem niti ne sodeluje. Pa ni tako. V resnici gre za zelo hitro ozaveščanje vzorcev, ki je včasih celo malce boleče, ker prihaja do čiščenj posledic, ki so jih pustile dolgo trajajoče neharmonične vibracije. Ko se te usklajujejo z naravnimi vibracijami cveta, prihaja do celjenja na vseh nivojih.

Healing torej ni (samo) zdravljenje, pač pa celjenje (isceljivanje v srbščini in hrvaščini). Bolj kot vse drugo je pri tem pomembna sprememba zavesti, lahko bi rekli, da gre za širjenje zavesti, kar je osnova za spremembe na vseh nivojih človeškega bitja, tudi na telesnem nivoju.

Sprememba vibracij se odraža v spremenjeni zavesti, to pa je osnova za spremembo odzivov na dogodke, ljudi in situacije, s katerimi se srečujemo v življenju.

S spremenjenimi (izboljšanimi in bolj zavestnimi) odzivi kreiramo spremenjeno realnost vsakdanjega življenja, ki je bolj v skladu z našo voljo in manj odvisna od okoliščin, ki jih dojemamo kot usodo ali vpliv delovanja drugih, kot je bila prej. Osvobajamo se naučenih vzorcev, ki smo jih prevzeli od prednikov (in niso več funkcionalni za nas) ali so nam jih prek socializacije vsilile družbene avtoritete, čeprav nam ne ustrezajo in to seveda ne pomeni, da nam ne ustreza nič, kar je povezano s socializacijo).

Z usklajevanjem vibracij z vibracijami cvetov prihajamo bliže samim sebi, se znebimo razsipavanja energije za obrambo svojih preživelih pozicij in začnemo vzpostavljati drugačne odnose; najprej do sebe, potem pa do vseh in vsega, kar nas obdaja. Tako ne zaviramo več energetskih tokov in ne povzročamo več zastojev v pretoku energije, tako na mentalni, kot tudi na emocionalni in fizični ravni.

Vsekakor torej tukaj ne gre za zdravljenje kot ga razume alopatska medicina, od katere se želimo tukaj distancirati in pojasniti klientom, da ne gre za nikakršno alternativo katerikoli medicini. To je zgolj astrologija, ki jo že kot tako prvenstveno razumemo kot orodje kultivacije zavesti (in le v manjši meri kot orodje predvidevanja prihodnosti, kot jo razume večinska publika), le da je metoda, ki so jo astrologi razvili pod imenom astrohealing še eno izmed sofisticiranih orodij, ki je na voljo za kultivacijo zavesti.

Astrološka karta kot izhodišče

Astrološka karta je zemljevid simbolov in njihovih medsebojnih povezav, ki so edinstvene za vsakega posameznika.

Ta zemljevid astrologu pove, kje prihaja do neharmoničnih vibracij, in kako se te odražajo v vsakdanjem življenju klienta.

Bolj ko je astrolog izkušen v razbiranju simbolov natalne karte, boljši načrt za izvedbo celjenja (healing) vibracij simbolov lahko izdela.

Cvetne esence

Vsak planet (simbol) se lahko v natalni karti izraža prek enega od štirih elementov, ki jih uporabljamo v zahodni astrologiji, zato lahko vsak planet predstavimo z eno izmed štirih esenc, ki so nosilke sorodne vibracije.

Za element:

 • zrak uporabljamo kalifornijske esence,
 • za ogenj avstralske,
 • za vodo Bachove in
 • za zemljo južnoafriške esence.

Sonce:

 • v enem izmed treh zračnih astroloških znamenj je predstavljeno s kalifornijsko esenco Buttercup,
 • v ognjenih znamenjih ga predstavlja avstralska esenca Hibbertia,
 • v vodnih znamenjih Bachova esenca Larch,
 • v zemeljskih pa južnoafriška cvetna esenca Sunbonnet.

Pri astrohealingu se uporabljajo tudi prostorske esence (aljaške esence), ki ustrezajo vibraciji 12 astroloških hiš in esence dragih kamnov in plemenitih kovin (Soncu recimo ustreza plemenita kovina zlato).

Delovanje vibracije cveta prek cvetnih esenc lahko razumemo podobno kot vibratorno delovanje homeopatskih remedij (namenoma je tukaj uporabljen ta izraz, čeprav vemo, da homeopati uporabljajo izraz zdravilo, to pa zato, ker je pomen izraza zdravilo v slovenščini v zadnjih dveh stoletjih postal zelo ozek, saj se v alopatski medicini uporablja izključno za droge – drugs – kot farmacevtske pripravke, ki delujejo po farmakokemisjkih zakonitostih in so umetno ustvarjena snov).

Tako kot pri homeopatskih remedijah tudi pri cvetnih esencah ne gre za snov (niti ene molekule cveta, katerega vibracijo predstavlja, ne bi našli v njih), pač pa samo za vibracijo, ki je v osnovi nesnovna.

Razlika med cvetnimi esencami in homeopatskimi remedijami je v tem, da gre pri cvetnih esencah za naravno vibracijo cveta, pri homeopatskih remedijah pa za vibracijo, ki jo pri izdelavi vnesejo v remedijo (prav gotovo je zadeva še bolj zapletena, ko gre za homeopatske pripravke, a se tukaj ne bomo spuščali dlje od grobe primerjave v prid osnovnemu razumevanju razlike).

Skratka gre za precej pasivno uporabo vibracije, takšne, kot je v naravi, ne da bi jo med pripravo poskušali kakorkoli zavestno spreminjati ali delovati nanjo.

Da bi bil uspešen v izvajanju astroterapije razreda A1, s katero uravnovešamo vibracije planetov v neugodnih aspektih in tako trajno spremenimo vibracijo čakre, ki je povezana s planetom, ki je ujet v neugodne konfiguracije, potrebuje klient dovolj energije in visoko stopnjo poguma. Proces uravnovešanja vibracije planetov, ki so v neugodnih aspektih, namreč vsaj na začetku prinese bolj ali manj močne reakcije in vsestransko čiščenje na mentalnem, emocionalnem in fizičnem nivoju…

Preberi več

Astrohealing je vibratorna astroterapija, pri kateri uporabljamo cvetne, prostorske in esence dragih kamnov. Preden se naše notranje vibracije uskladijo z naravnimi vibracijami esenc lahko pride do začasnih neravnovesij, zaradi katerih je treba prekiniti terapijo. V takih primerih moramo najti ustrezno rešitev, ki jo narekuje individualna natalna karta. Nekaj edinstvenih rešitev je opisanih v tem članku.

Preberi več