Relocirani solarni povratek

Kaj je solarni povratek

Solarni povratek kroji življenje posameznika od rojstnega dne do rojstnega dne. S spremembo lokacije, na kateri ga dočakamo, lahko vplivamo na ugodnejše izražanje simbolike, ki se odraža v našem življenju.

Solarni povratek je v astrologiji ena od prediktivnih tehnik, s pomočjo katere lahko pogledamo, kateri simboli (planeti) bodo v obdobju od rojstnega dne do rojstnega dne poudarjeni v našem življenju.

Pri Astrologiki ga uporabljamo za direkcijami, tranziti in sekundarnimi progresijami, da dobimo vpogled v enoletni časovni interval.

Na podlagi razgovora o potrebah in željah za okrepitev simbolike določenega področja in analize natalne karte izdelava predlogov za nekaj lokacij, na katerih bi se ta simbolika najbolje izrazila.

120€

Naroči

Relocirani solarni povratek

Kaj je solarni povratek

Solarni povratek kroji življenje posameznika od rojstnega dne do rojstnega dne. S spremembo lokacije, na kateri ga dočakamo, lahko vplivamo na ugodnejše izražanje simbolike, ki se odraža v našem življenju.

Solarni povratek je v astrologiji ena od prediktivnih tehnik, s pomočjo katere lahko pogledamo, kateri simboli (planeti) bodo v obdobju od rojstnega dne do rojstnega dne poudarjeni v našem življenju.

Pri Astrologiki ga uporabljamo za direkcijami, tranziti in sekundarnimi progresijami, da dobimo vpogled v enoletni časovni interval.

Na podlagi razgovora o potrebah in željah za okrepitev simbolike določenega področja in analize natalne karte izdelava predlogov za nekaj lokacij, na katerih bi se ta simbolika najbolje izrazila.

120€

Naroči

Karta solarnega povratka nastane v trenutku, ko se Sonce v odnosu z Zemljo znajde na istem mestu kot je bilo v trenutku našega rojstva. Tako dobimo samostojno karto, ki nam prikazuje neko sliko mogočega dogajanja.

Dogodek je, tako kot recimo rojstvo, presek prostora in časa in ta presek prostora in časa nam da koordinate za izris horoskopa, ki ga v primeru rojstva imenujemo natalna karta. Tako »natalno karto« lahko izdelamo za vsak dogodek, ki ga želimo analizirati, tudi za solarni povratek.

Kako sprememba prostora spremeni horoskop

Vemo, da se s spreminjanjem faktorja časa spreminja položaj prav vseh elementov horoskopa, tako planetov kot tudi kotov horoskopa.

Če bi se solarni povratek zgodil 10 minut pozneje, bi prišlo do premika M.C.-ja za dve stopinji in pol. Dve uri pozneje bi Luna pridobila eno stopinjo, M.C. pa bi se premaknil za nekaj manj kot dolžino zodiakalnega znaka karte solarnega povratka.

Kaj pa se zgodi s spremembo prostora? Prostor lahko ob fiksnem času spreminjamo po mili volji. Na voljo imamo cel planet, natančneje kopno planeta, na katerem živimo. Tudi na kopnem seveda obstajajo kraji, ki bi se jih vsekakor želeli izogniti, a nam kljub temu ostaja dovolj prostora za velike spremembe.

In kaj se s spremembo kraja na Zemlji, v katerem nas bo doletel solarni povratek, zgodi s karto solarnega povratka? S položajem planetov se ne zgodi nič. Čas stoji in gibanja ni. Premaknejo se samo koti horoskopa in z njimi vrhovi hiš. Lahko bi rekli, da lahko s tako prostorsko reorganizacijo spreminjamo perspektivo oz. gledanje na konstelacijo planetov (simbolov), ki je nastala v trenutku solarnega povratka. S premikanjem geografskih koordinat premikamo položaje planetov v hišah, tako da premaknemo vrhove hiš.

Če imamo v načrtu širjenje posla, si najbrž ne želimo Saturna v konjunkciji z M.C., kar se nam morda obeta, če bomo solarni povratek preživeli v kraju bivanja. Prav gotovo bi si tam želeli Jupitra. Ker Jupitra ne moremo premikati (torej spremeniti časa), premaknemo M.C. in ga pripeljemo k Jupitru oz. v ugoden aspekt z njim. S tem spremenimo celotno organizacijo planetov v hišah in damo karti solarnega povratka čisto nov pomen.

Mirno lahko trdimo, da vplivamo na moč in pomembnost simbolov, ki bodo stali za dogodki, ki se bodo dogajali v času od rojstnega dne do naslednjega rojstnega dne.

V resnici tako sami vplivamo na to, kako bo izgledal naš horoskop za naslednje leto. Pri tem smo omejeni z absolutnim položajem planetov in z znanjem in sposobnostjo razumevanja in uporabe solarnih povratkov, ki so seveda odvisni od znanja astrologije in izkušenj, ki smo si jih nabrali pri delu z njimi.

Vse to so omejitve astrologa, ki se specializira za relociranje solarnih povratkov, omejitve klienta pa so v zavedanju svojih načrtov za leto, ki je pred njim (katero področje življenja želi izpostaviti simboliki benefičnih planetov), in v pripravljenosti odpotovati na eno od predlaganih lokacij.

Pisanje dnevnika dogajanja in odzivov nanj

V astrologiji se ukvarjamo s simboli, ti pa so multipomenski v primerjavi z znaki, ki so enopomenski.

Enopomenski so prometni znaki in nujno je, da so taki, saj sicer ne bi bili uporabni v prometu. Lahko rečemo za simbol Venere, da je enopomenski? Nikakor. Predstavlja množico pomenov in tistega pravega izberemo sami glede na situacijo in okoliščine, v katerih smo se znašli in glede na stanje svoje zavesti.

Pri dveh osebah z Venero v istem astrološkem znaku bo dogajanje in doživljanje dogajanja, ki je v sinhroniciteti z Venero, precej različno, čeprav bo imelo skupen imenovalec, na podlagi katerega bomo izbirali njen položaj pri relociranju karte solarnega povratka.

Zato je zelo pomembno za klienta, ki želi dobro ozavestiti in razumeti smisel relokacije solarnega povratka, s katerim je želel ustvariti ugodne simbolne okoliščine za svoje načrte v letu, ki je pred njim, da piše dnevnik za vseh 24 ur od začetka solarnega povratka do konca.

24-urno trajanje solarnega povratka lahko namreč ekstrapoliramo na leto, ki je pred nami in traja od rojstnega dne do rojstnega dne. Vsaki dve uri dne solarnega povratka namreč predstavljata en mesec tega leta.

S pisanjem dnevnika bomo imeli zapisano pomembno dogajanje in naše odzive nanj. Simbolika tega dogajanja se nam bo najbrž ponavljala v tistem delu leta, ki ga predstavlja del dneva, ko je bila aktivirana prvič – na dan našega solarnega povratka, ki predstavlja simbolno sliko leta.

Nismo je »povzročili« in ne bomo je povzročili niti, ko se bo ponovila – tako deluje sinhroniciteta – nevzročni princip vzročnosti oz. smiselna sočasnost dogodkov, ki jih povezuje notranja logika simbola, ki ga lahko izluščimo (ali namestimo) kot podlago dogajanja.

Dan solarnega povratka je tako nekakšen testni poligon, kot poskus v omejeni časovni kapsuli ali statističnem reprezentativnem vzorcu. Notranje in zunanje doživljanje, odzivanje na ljudi in okoliščine, na katere boste naleteli, bo vzorčno in tako uporabno v letu, ki je pred vami.

Pomembno je tudi načrtovanje dogodkov, ki naj bodo prijetni in dobrodejni. Beležite si dogajanje po urah, da bo uvid v dogajanje naslednjega leta globlji in natančnejši.

Tehnika solarnega povratka je klasična astrološka prediktivna tehnika, ki jo uporabljamo za predvidevanje dogodkov. Podobno kot tehnike tranzitov, direkcij in progresij govori o dinamiki in kakovosti časa in spremlja razvoj gibanja planetov oz. simbolov v času vse od rojstva, ki ga ponazarja natalna astrološka karta…

Preberi več

V študiji petih primerov relokacije solarnega povratka smo kreirali in analizirali pet različnih solarnih povratkov glede na možnosti oz. kakovost časa in glede na želje in potrebe klientov. To ni jagodni izbor najbolj uspelih primerov, pač pa prvih pet primerov, ki smo jih naredili za vajo oz. kot eksperiment, v katerega so posamezniki vstopili prostovoljno. Po prebranem boste dobili občutek, za kaj gre pri relokaciji solarnega povratka, kako edinstvene so posamezne zgodbe in tudi učinki modifikacije simbolov v solarnem povratku, ki jo naredimo s pomočjo relokacije. Iz prebranega bo tudi jasen popolnoma personaliziran pristop, ki ga imamo v astrologiji do klientov.

Vseh pet oseb zares obstaja in so zavestno sodelovale v eksperimentu, ki so ga vzele zelo resno.

Preberi več