Karmična astrologija

Se človek rodi kot tabula rasa? Na ravni biologije to ne drži. Določa nas genetska veriga, po kateri nas v veliki meri zaznamujejo predniki.

Kaj pa psihološko? Smo prišli na svet kot prazen list papirja? O tem lahko tečejo bolj ali manj plodne razprave. Karmična astrologija je na tisti strani, ki meni, da ne. Vzorce vedenja, čustvene odzive, načine odzivanja na življenjske izzive in spodbude prav tako prinesemo s seboj.

To seveda ne pomeni, da se vzorcev ne da ozavestiti in spremeniti ali da se ne da naučiti novih. Natalna karta s svojimi derivativnimi različicami je osnova za prepoznavanje vzorcev, za razmislek, od kod prihajajo, kako se prenašajo po epigenetski verigi in nazadnje tudi, kako jih ozavestiti in spremeniti tiste, ki niso več funkcionalni.

To pa še ni vse. Tudi pozitivne vzorce, ki se kažejo kot naše posebne nadarjenosti, lahko opazujemo na tak način. Tem v življenju pogosto namenimo premalo pozornosti, ker večino časa in energije potrošimo za »problematične vzorce«.

In še. Vzorce, ki se jih zavedamo zdaj in tukaj, poskušamo modificirati in tako vplivati na to, kako se bodo izražali ne le v naših odnosih v prihodnosti, pač pa tudi pri potomcih.