Kdo, zakaj, kako

Pri Astrologiki se ukvarjamo z astrologijo. Ta stara veda, ki je preživela mnogo sprememb zgodovinskih paradigem, je v zadnjih desetletjih doživela precejšen razvoj zahvaljujoč sodobni tehnologiji in tudi razvoju človekove zavesti. Tako so se razvile njene praktične in terapevtske veje, ki bi si jih pred stoletjem ne mogli niti zamisliti.

Ukvarjamo se s svetom desne možganske polovice in tudi z uravnovešanjem leve in desne.

Levo dobri zadnji dve stoletji še posebej razvijamo in častimo kot družba, ki temelji na razsvetljenstvu (vera v napredek, ki ga lahko dosežemo z razumom), desno pa smo malce zanemarili in jo zreducirali na umetnost, o kateri naj ne bi mogli reči nič logičnega. Zato desna potrebuje več pozornosti in zato je videti, da se ukvarjamo samo z njo in da je uravnovešanje obeh še daleč.

Pa ni tako hudo. Najprej je potrebno zavedanje neke druge, vzporedne logike, ki je del naše zavesti in deluje vzporedno z vsem znano vzročno posledično logiko, ki jo sistematično razvijamo prek šolskega sistema. Ko pride do zavedanja njenega obstoja, jo začnemo prepoznavati v vsakdanjem življenju in jo zlahka sprejmemo kot partnerico vzročno posledične, ne da bi to drugo ogrozili, ji vzeli prostor ali jo marginalizirali.

O sinhroniciteti izveste več v posebnem poglavju, astrologija pa je eno izmed njenih orodij spoznavanja in uporabe.

Pri Astrologiki se ukvarjamo s profesionalno astrologijo, kar pomeni, da smo na tem področju izobraženi (mednarodna licenca ISAR) ali se izobražujemo oz. še naprej izobražujemo in se držimo astrološke etike. Seveda to nima nobene zveze z vedeževanjem. Tega ne znamo, kar ne pomeni, da menimo, da tega ne bi mogel znati kdo drug. Predvidevanje prihodnosti na temelju planetarnih ciklov je del našega znanja, vendar pa ne bistveni del.

Najbolj od vsega nas veseli ozaveščati ljudi o zadevah desne polovice (natalna karta pri tem služi kot odličen zemljevid in orodje prepoznavanja in spreminjanja vzorcev), učenje suverenega prepoznavanja njenega obstoja v vsakdanjem življenju in opolnomočenje posameznika v samostojnem prepoznavanju odgovorov na svoja vprašanja, na katera se ne da odgovoriti zgolj na podlagi vzročno posledične logike. To posameznika spreminja po njegovi lastni in ne naši (tuji) volji. Astrologika ponuja nekaj orodij za to.

Pri Astrologiki menimo, da astrologija kljub korenu logos ni znanost, kot jo po najširšem splošnem razumevanju pojmujemo danes (na statistični resnici temelječa znanost), in si ne prizadevamo, da bi to postala.

Menimo tudi, da naši eksperimenti s sinhroniciteto nimajo nič z zdravljenjem, kot ga pojmujemo danes.